HOT Tổng hợp bộ cài Office và Windows [Link Google Drive]

Thảo luận trong 'Hệ điều hành' bắt đầu bởi Lê Hạnh, 29/7/16.

  Tổng hợp bộ cài Office và Windows [Link Google Drive]

  Tổng hợp bộ cài Office và Windows [Link Google Drive]

  1/1/70 | 17,170 | 17
 1. Lê Hạnh

  Lê Hạnh Well-Known Member Thành viên VIP

  Bài viết:
  523
  Được cám ơn:
  2,055
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thừa Thiên - Huế
  BỘ CÀI OFFICE

  Office Professional 2003
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkZ0NFMVRjQklyZkU&export=download

  MD5: 2E738168E07793327B4889B1FE6CF5CE
  SHA1: 2A556D05A5AAD6FD74E886EA10AB671ACDBDDE69
  CRC32: 8D061B62
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Office Pro Plus 2007 (Có key trong bộ cài, nhập vào là xong)
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkeXg5Zm1VQkNqVHM&export=download

  MD5: D18954461FE3AFF8FDC2494CDEED9934
  SHA1: 8F11B0A83F9ABB672F83DDE936C7F2A2A08BAF62
  CRC32: 5DD0CD5A
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Office Enterprise 2007 (Có key trong bộ cài, nhập vào là xong)
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkLVhMWGhiemkyVTA&export=download

  MD5: 30749384495A1BD5FFA7F516C91A4CA6
  SHA1: AA936020F16D474F7D5A3A24D44A2987EAB7B688
  CRC32: 9CF61843
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Office Ultimate 2007 (Có key trong bộ cài, nhập vào là xong)
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkT2lQNXpPWG9QSE0&export=download

  MD5: E6B3A984B2BBCAC63A4BFD8D5030F10B
  SHA1: 92E8AE52141222C535F1624A5C054D3670D7661B
  CRC32: 992F7205
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Office 2010 Pro VL
  32bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkRDFid2h4bnY2TFk&export=download

  MD5: A53962F4A5D16F36D03CA5D04633EEEC
  SHA1: 235E8CB6E9AFBADCAF0DC8B1792D468DE554ABC7
  CRC32: E621F6BC

  64bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkbkFTLVB3aWt5d1k&export=download

  MD5: 5B84D8056C8A5F9F76D56B9699A6E93B
  SHA1: 71B87AA1687DFB06CF78B39F9983460AE6A6A171
  CRC32: D20A49E0
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Office 2013 Pro VL
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkYUhuNmVPZl9JZVU&export=download

  MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
  SHA1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
  CRC32: 8D5111FC

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkOHprT1RleXMyQVk&export=download

  MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
  SHA1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
  CRC32: D0807468
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Office 2013 Standard VL
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkbldUV1FBYVV2RGs&export=download

  MD5: 5077CA23B4C058DBB1454EF84CAA4F49
  SHA1: 2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A
  CRC32: 9AC6E461

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkSEthc0lCVGZHLUU&export=download

  MD5: 4C3FE8D2F55C991510C92AE82D028E5C
  SHA1: 45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F
  CRC32: CD901D73
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Office 2016 Pro VL
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkamp0VnBIMlF0dlE&export=download

  MD5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
  SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
  CRC32: 34944654

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkaV8yRnB2cmxMSk0&export=download

  MD5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
  SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
  CRC32: 2BF08C5A
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Office 2016 Pro VL Tieng Viet
  32 bit
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkUVVpY3N3cXZMbkU&export=download

  MD5: E34BC1919BDA41C7F7B18E4D43253F16
  SHA1: 490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F
  CRC32: 028A2F45

  64 bit
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkOTRRbEFXeUdCWTA&export=download

  MD5: F396CFD1BB9B7168F6430293D58D1F4D
  SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD
  CRC32: 791CBB77
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Office 2016 Pro Retail x86 x64
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkcVZMM0xQRm8yRm8&export=download

  MD5: 400822373C99182A558DC4EA4CC7F700
  SHA1: 213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F
  CRC32: CE5B297B


  BỘ CÀI WINDOWS

  Windows XP Pro SP3 x86 Integrated March 2014
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkQTE5d2RlcWM2UGM&export=download

  MD5: 2021010F8BA5152C4F724842AB652B62
  SHA1: 09F6E8EED25C50A6EAF010D67BF2B069BF9AABC2
  CRC32: 9A99B4E5
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows XP Pro VL SP2 x64
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkRlRGVkVsY0xWUzA&export=download

  MD5: 33A35E7544201EA47FEE6CAC6A52153B
  SHA1: CD9479E1DBAD7F26B8BDCF97E4AA71CBB8DE932B
  CRC32: FFFFFFFF
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 7 Pro SP1
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkeENSWTBRUWNHZVU&export=download

  MD5: 0BFF99C8310BA12A9136E3D23606F3D4
  SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
  CRC32: E8C2AD67

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkbWQtc2pLMUdNSGc&export=download

  MD5: ED15956FE33C13642A6D2CB2C7AA9749
  SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
  CRC32: AD44DB36
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 7 Ultimate SP1
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkMVdQNEVubTd6LTQ&export=download

  MD5: 2572274E6B0ACF4ED1B502B175F2C2DB
  SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
  CRC32: 35511F11

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkdW15S1RiWHI2cTA&export=download

  MD5: C9F7ECB768ACB82DAACF5030E14B271E
  SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
  CRC32: 992B8FCD
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 8 Pro VL
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkYUZvQ0d6RFlPWGc&export=download

  MD5: 12E0DF94644E76B151C0E143BA151D89
  SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
  CRC32: 3D4DB3A7

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkSFpEVXpJQm5TMTQ&export=download

  MD5: 4E31C6F0A7862F8CE8931342AD984A12
  SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
  CRC32: CB22A062
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 8 Enterprise
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkZGlxM1NIWWg5R1E&export=download

  MD5: AD055CAE50CEF987586C51CC6CC3C62E
  SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656
  CRC32: 5E4F0A3B

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkTklCWmYyYURCYVk&export=download

  MD5: 27AA354B8088527FFCD32007B51B25BF
  SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82
  CRC32: 9B325C90
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 8.1 Pro VL update 3
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkNkpFTjY1REdiR28&export=download

  MD5: A4355AB46A40FD343DEB0A534E4A4823
  SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
  CRC32: 4CE30039

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkQ3J5Rm9MMThXNmc&export=download

  MD5: 2B57629165900F93E73305DDF27124D4
  SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
  CRC32: A466193A
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 8.1 Enterprise update 3
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkYWpoRGgxX1UwZk0&export=download

  MD5: CE18DE710A9C025323B8DEE823BFBE7B
  SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
  CRC32: 31592527

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkTVljeTZ5eVN5YkE&export=download

  MD5: 115D7C4203417E52C09D16B50043B10D
  SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
  CRC32: 524FC31E
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 8.1 Home Single Language
  (Lưu ý: Đây là key cài đặt, không phải key kích hoạt, dùng cho cả 32-bit và 64-bit)

  Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC


  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkUmVGT0tlWWJCdjA&export=download

  MD5: 96C1B1594CE87836AD72411B78C81562
  SHA1: F3549819274DD4263599C2D17278354C507D4F5E
  CRC32: 22C7BC4F

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkOVZObGNUWmJKNmM&export=download

  MD5: 83F6483D1C9F24EE28E0E758EDBD9D01
  SHA1: 2A37359EA12E43BC3F41004D67904F2DA77948DD
  CRC32: 60B4BEE4​
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BỘ CÀI WINDOWS 10 VERSION 1511 BUILD 10586

  MD5: 91565F54DC7A4E1DF8A5F2B913D869B1
  SHA1: 2DDE3A5BFA60B7F10CD38DBD544CF00A075F8908
  CRC32: 8ED67DFB

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkalRzWGFkT2M1RDg&export=download

  MD5: 3CA03A2C59AE5B58CA965A345D4F2AE1
  SHA1: 1B247B5B348E78C9BC3AFD3C1CBE10CEE3D1B9D5
  CRC32: B0871EFF
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 10 Enterprise Apr 2016
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkNnRwYXY2azR5eUU&export=download

  SHA1: 99FC41B34F6866077F63420B173DC9F485E75644
  MD5: C9483093114BBEF84614C139A75B61B8

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkZEtLZFF4VHBvSHM&export=download

  MD5: 6A2B6F1DB5C64D61FD6BE680B85903C1
  SHA1: F7BB9692C4B545832237C2AF8B4E31952931895E
  CRC32: E9B0CF78
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 10 Education Apr 2016
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkRHYwYW5GdU11dzg&export=download

  MD5: B4BC1D5416D0BBD5E749EB0ADA0083BD
  SHA1: 354BE843A2D639494D0E95BA30AEFBB5E772760C
  CRC32: 900F7A90

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkNjdTTjJFV2tOOEk&export=download
  MD5: DBC33AC1C25AB4739422B09225CAE0B4
  SHA1: 1585D3D2F59AEF2EEAE23DB67309BF81383E4E00
  CRC32: B3F8A92B
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 10 Home Single Language Apr 2016
  32 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkWUJ0ellEODhUXzg&export=download

  MD5: 552335B52D880CB955AD5D7782380D9A
  SHA1: 9596A36176436DAB9FD558C2630A42FBC1E098A9
  CRC32: CFFD233B

  64 bit:
  https://docs.google.com/uc?id=0B7GgaFsVIuGkWlR3MTVEOEZzZHc&export=download

  MD5: A68197DE867DE355CA5A353414BD45BC
  SHA1: 46F4BB96ECCA6C423720ADE6AB1781653D6F1B89
  CRC32: DECBD216
   
  KimCuc1975, many89, BewareNha3 bạn khác đã cám ơn bài viết này.
 2. Cao Minh

  Cao Minh Quản lý ThuvienSOFT Ban quản trị

  Bài viết:
  1,285
  Được cám ơn:
  6,504
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  ghê hen, tổng hợp khiếp
   
 3. Lê Hạnh

  Lê Hạnh Well-Known Member Thành viên VIP

  Bài viết:
  523
  Được cám ơn:
  2,055
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thừa Thiên - Huế
  :D
   
 4. Vietanh12

  Vietanh12 Thành Viên

  Bài viết:
  4
  Được cám ơn:
  0
  Giới tính:
  Nam
  vẫn thiếu, bác bổ sung thêm đi :wink:
   
 5. Lê Hạnh

  Lê Hạnh Well-Known Member Thành viên VIP

  Bài viết:
  523
  Được cám ơn:
  2,055
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thừa Thiên - Huế
  Nhiêu đủ chơi rồi.
   
 6. Lord Commander

  Lord Commander Thành Viên

  Bài viết:
  8
  Được cám ơn:
  0
  anh ơi có bản nào chỉ gồm có word, ppt, với excell không ạ
   
 7. Lê Hạnh

  Lê Hạnh Well-Known Member Thành viên VIP

  Bài viết:
  523
  Được cám ơn:
  2,055
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thừa Thiên - Huế
  Lúc cài, chọn Custom để bỏ bớt đc mà.
   
  KimCuc1975Lord Commander đã cám ơn bài viết này.
 8. hiepchau96

  hiepchau96 Thành Viên

  Bài viết:
  7
  Được cám ơn:
  2
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bà Rịa Vũng Tàu
  hoặc bạn xài bản Standard nó cũng đc :3
   
  Lord Commander đã cám ơn bài viết này.
 9. Lord Commander

  Lord Commander Thành Viên

  Bài viết:
  8
  Được cám ơn:
  0
  tks 2 a nhé :smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile:
   
 10. reed

  reed Thành Viên

  Bài viết:
  5
  Được cám ơn:
  5
  Giới tính:
  Nam
  em mới cài lại win nhưng office 7 đòi mã key, em nhập vào thì nó cứ báo lỗi key dùng rồi. Mà tìm hết rồi ko sao khắc phục được
   
 11. Adam Jod

  Adam Jod Thành Viên

  Bài viết:
  16
  Được cám ơn:
  2
  Mã:
  http://thuviensoft.net/threads/download-office-2007-enterprise-full-co-rac-tai-ve-office-2007-enterprise-full-key.995/
  Bạn dùng bản mày xem sao nhé, hàng đã test,
   
 12. Lê Hạnh

  Lê Hạnh Well-Known Member Thành viên VIP

  Bài viết:
  523
  Được cám ơn:
  2,055
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Thừa Thiên - Huế
  Bình thường mà bác :v
  [​IMG]

  [​IMG]
   
 13. r0ngd3xu0ng

  r0ngd3xu0ng Member Thành viên VIP

  Bài viết:
  38
  Được cám ơn:
  10
  Giới tính:
  Nam
  link die hết rồi bạn ơi :(
   
  Cao Minh đã cám ơn bài viết này.
 14. Cao Minh

  Cao Minh Quản lý ThuvienSOFT Ban quản trị

  Bài viết:
  1,285
  Được cám ơn:
  6,504
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Mình sẽ update topic khác
   
 15. Vunguyen9010

  Vunguyen9010 Thành Viên

  Bài viết:
  10
  Được cám ơn:
  0
  Giới tính:
  Nam
  xem lai cai link Windows XP Pro SP3 x86 Integrated March 2014 dum minh nha, cam on , may cui` nen con xai XP
   
 16. Cao Minh

  Cao Minh Quản lý ThuvienSOFT Ban quản trị

  Bài viết:
  1,285
  Được cám ơn:
  6,504
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Vunguyen9010 đã cám ơn bài viết này.
 17. Vunguyen9010

  Vunguyen9010 Thành Viên

  Bài viết:
  10
  Được cám ơn:
  0
  Giới tính:
  Nam
 18. Cao Minh

  Cao Minh Quản lý ThuvienSOFT Ban quản trị

  Bài viết:
  1,285
  Được cám ơn:
  6,504
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  :thumbsup:
   

Chia sẻ trang này