WPForest

HOT Free Share Key Visual Studio 2017 Pro - Enterprise

Thảo luận trong 'Thư viện Key' bắt đầu bởi Cao Minh, 4/5/17.

  Free Share Key Visual Studio 2017 Pro - Enterprise

  Free Share Key Visual Studio 2017 Pro - Enterprise

  5/5/17 | 24,719 | 8
 1. Cao Minh

  Cao Minh Quản lý ThuvienSOFT Ban quản trị

  Bài viết:
  1,302
  Được cám ơn:
  9,549
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  ThuvienSOFT Free Share Serial keys Visual Studio phiên bản 2017 gồm
  • Serial keys Visual Studio 2017 Pro
  • Serial Key Visual Studio 2017 Enterprise
  [​IMG]

  Serial keys Visual Studio 2017 Pro and Enterprise
  Mã:
  Visual studio Enterprise Keys:
  NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
  
  Visual studio Pro Keys:
  KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
  HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2

  Tham khảo thêm:
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/5/17
  langtu0609, whitelion244, TneTaL2 bạn khác đã cám ơn bài viết này.
 2. Cao Minh

  Cao Minh Quản lý ThuvienSOFT Ban quản trị

  Bài viết:
  1,302
  Được cám ơn:
  9,549
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  make_iso.bat
  Mã:
  @echo off
  title Download Visual Studio Enterprise 2017
  color F0
  mkdir %systemdrive%\vs2017ent
  "%~dp0mu_visual_studio_enterprise_2017_x86_x64_10049783.exe" --layout %systemdrive%\vs2017ent --lang en-US
   
  Minami đã cám ơn bài viết này.
 3. Cao Minh

  Cao Minh Quản lý ThuvienSOFT Ban quản trị

  Bài viết:
  1,302
  Được cám ơn:
  9,549
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Sha1 Visual Studio 2017
  Mã:
  6F289EAEC833E4F8CA2195A693F7AFD13954DC51 *cn_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049010.exe
  AE0D3F445CB7162E2C28CDB64233C09ECD7A4158 *cn_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048993.exe
  986E930C7304BF8950AE8CC99FE2906DA4D8E5B5 *cn_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048982.exe
  1CC6AF9BD884A978F9292FDA710E59F05118F55A *cn_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048968.exe
  15051D1517B1897F816DC30542CC3CF367B5EBA4 *cn_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055667.iso
  FFA9A25185BDEDA28943F1C618227D6F9BCF673F *cn_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055643.exe
  D80453D04F7127465A5D5757E704174BFBE3FAC4 *cn_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055674.iso
  B14652828F2BA84EA7C440C50E2632CC0C634C94 *cn_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055658.exe
  44470190CAC7EC06B19F5483CD6D3C700F5E1D17 *cn_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048467.iso
  29F29D75B686476DCAD5651EE4BD5255BF3862ED *cn_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048452.exe
  49DD8EDDE77297B7976DF8FA2310B887881C3663 *cn_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051451.exe
  687706B06A50564B80E038490B873649E50FFE13 *cn_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050233.exe
  9B1411C6721B0D6C5E32A3057E5CEFE2C187A57B *cs_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049020.exe
  015432BB7422CEEEFB1594CE3E62A55A7C43666C *cs_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049004.exe
  9DF65B3ACA3723FAE6FB3E1CF506DD0AB07C9481 *cs_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051464.exe
  BD26EA6DECDB27C774A027CCF23501A1A40F4124 *cs_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050243.exe
  02317A056FC2C020AD88067F44674764FCE365E4 *ct_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049012.exe
  11BAD38AA174C47CBA909027758C674AA95FFB19 *ct_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048996.exe
  FCA6A0251AE58359404F46B3BC4112B0B03EA76E *ct_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048990.exe
  B4AA8E759AA7AD68F78FA012FE79919FF75AF9D6 *ct_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048971.exe
  3BC0C9042E0F3B05C2FC7D36CC1E1ED47E70F375 *ct_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055638.iso
  7161C494B243BABC3FEB5E2C764E644F626F725A *ct_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055646.exe
  E8068CF625B180C7896A472C235C9A9814F4FC5A *ct_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055688.iso
  72D2A36BF7ACDAE38201B38E3704389D452A0C43 *ct_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055659.exe
  B31FAF6CC6C79C1025AD44123054533152159679 *ct_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048466.iso
  1F4097EF604514FCA9F64D76A93C624ED608B9D0 *ct_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048455.exe
  419524284AA337DC624B502DE96F8A8BECC02425 *ct_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051452.exe
  31D9FE0E45BD73A4CF0D8F64F251A9A3BA1F16F5 *ct_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050236.exe
  4C2E60AFB35F126A518F129CB12A4BD51A14BA34 *de_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049013.exe
  84342E3A4FE350CA82C914A20ADB1C0490F786E9 *de_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048995.exe
  B2600F6730EEFB0FD41F1BA06F663462A0E2251B *de_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049026.exe
  E83564FAE5A6E704C4DE65F54C5BDEE42D6C7BD1 *de_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048973.exe
  B8B9D2C3F5ECA401BA438DF2E54005CFF1D365F5 *de_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055644.iso
  9C500EEFE8E0C6C1F0BFE0B3D6B3008A1780D661 *de_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055647.exe
  A4B5DCB60254515911118345BDA560B19FD56559 *de_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055676.iso
  8F671AF4A960F0DFF4443BD72CB1FD34BE49114A *de_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055660.exe
  6CB9D7F909710750CE2B02B5478B37041576B679 *de_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048468.iso
  F215B241BD7F4D881C1EF61154A16846A5CDFD78 *de_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048453.exe
  3673CF123269DD995391CC05D210FB71062A9FF8 *de_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051457.exe
  C78528D32B2240D9E95DE491F54CBFB4C44227AE *de_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050237.exe
  CC75B29B22A7F892C3C6D332B7A16F2B5C502018 *en_intellitrace_standalone_collector_for_visual_studio_2017_x86_10049024.exe
  C4B9981A5545715A7262279151BB953D51698B52 *en_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049007.exe
  6302831C0B121A920BBFF735167710B8A7C9F2E1 *en_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048994.exe
  7FAD1D458AC09A36A8FC2CAFAD90E2666D9D0CB4 *en_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048981.exe
  B446F5FBC68CDFC5F443A52B9CEB07720574B9D6 *en_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048964.exe
  C447E166B2A607AC4ABCAF1962C9573638E91BD5 *en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055626.iso
  17CC9D25A3D08BCC4E84417D650E06D2DA3BF29A *en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055645.exe
  0E9794AE7369EAC957B87034F8F04685B2F8997E *en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055672.iso
  072294CE65415C65A370CE2A595161337F188700 *en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055656.exe
  513C5AA602278111BB57031A5A2740F6B9169EEB *en_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048463.iso
  C8B4983AD0372DEAA0F10142C44763AB1933B30C *en_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048450.exe
  007064D974A55940838F19CD0B0E3AAF27CA06A7 *en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051449.exe
  BA1F7E7CACE62F7C55AB948CD3B29ACC4E8E2329 *en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050228.exe
  980AB217DEE70F5FB4011FC5AD807CB9149837AC *es_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049014.exe
  27B58E796DE21ACD5BFAD75272F3BDBB0A1F102C *es_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048997.exe
  20893123B8B79C36B05A8DDDDD95E89FEB051BBD *es_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048985.exe
  03E433AB05E3542ADD9204A824A85B047493DA7D *es_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048972.exe
  313B57F0E181D1B65CF95FA3839CFA238B8D69A1 *es_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055650.iso
  F5D3782109AF7C983562EB46EF9EDC7E67437E84 *es_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055651.exe
  E78BEB3CE6EA26B6E0720C11DBF210F997E16507 *es_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055681.iso
  1200F5B138E6D26661DEAD5D3A95A764CDDDA9CF *es_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055661.exe
  BCC1FC8D66F29423C37DB8CF1511BDFC639234B8 *es_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048469.iso
  F1ADBCC96DA4FCB60C8BBB7F3A5DFD4434038031 *es_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048457.exe
  0F9E0F566011F5E6644DC764E0D45DE31B5CEF40 *es_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051458.exe
  0441A96645E0E75451F8D53539831918FE594283 *es_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050239.exe
  8C44CEA9247236DE01154A736ABCE15D7C0C914D *fr_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049015.exe
  AE87A3ED63BBDA5DF99B76F49E328E36EC68F1A2 *fr_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048999.exe
  6707D8D5E94BE37C11887941F3B9399A6007FA6B *fr_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048989.exe
  DFC7615B1E11B5483F836B090BFC7FCCF5E9A500 *fr_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048976.exe
  2A47D733410563396E783B98953306EFEE8134FE *fr_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055678.iso
  3F83C6EC34630971CE1FA8DC21269B3F46DB7D2D *fr_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055653.exe
  E47FF42051725B6C6ACD0318BBA4AAB791DEA588 *fr_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055677.iso
  718DE561D4606D2F9D02C9BA74422796EACA1FFC *fr_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055663.exe
  ED11594EFC6C911ACE353E3063888BDE705D9B83 *fr_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048470.iso
  623741B82BC50BBDCC0ABE2DA8C552A5FDAC6B12 *fr_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048459.exe
  C69473E0846A87C38357FBF59CA3B624BD28B796 *fr_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051459.exe
  A275FCFDB2DA95C3A4FC55BD17999C27810CA910 *fr_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050242.exe
  600A8416F3CF193185254816DD6661692112D9BE *it_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049021.exe
  AC9F2E9290A212D5C101E5C9C178F70D2D4C3CEE *it_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049002.exe
  F7ADA3ECE278CBB033A4DDEEB3C082A3B7DCC3A3 *it_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048983.exe
  21740BF346D6522313A4553E6319B18EDBCA32CA *it_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048974.exe
  BB51904D3477A36B9AAE5F9BB072C12A88091D2B *it_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055662.iso
  B03BB6747ABA8805364949D32EB0BB2AFD3DF4EF *it_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055649.exe
  30B3E6DB4AA4A0C70EAD064DC14BC322802EBDF7 *it_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055683.iso
  0ED5BF53E022A69AADC55297227F6E3F80734EC4 *it_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055665.exe
  0A8B113914031C9FDF30EFD26149CF2B501A1DC5 *it_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048473.iso
  114D852BE4396731473DE9B900DFA39283CD9A8F *it_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048460.exe
  3C567449DE9BF26E9291127759B268BDB0575EC8 *it_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051461.exe
  B176CBFDC5FE5F0B4ADBEEF19DB1ECE5CDC4763F *it_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050245.exe
  9C44558A5F9ED0F2B4B9B945DD4BCBFC8F58115D *ja_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049009.exe
  96AE3BFD331918E481A0F82AC0816EC673E0C273 *ja_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048991.exe
  78AB3471A8782E59DFB470DA54A5C0288614E301 *ja_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048980.exe
  BA558EC2A8427B90352F8A1F1EE9738FC11A79A1 *ja_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048969.exe
  08C0E58355D3881A7515BFDE225889B6E3D61102 *ja_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055627.iso
  E09E1AF17510F4F64376A808AA9A9A3F32A16D4E *ja_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055642.exe
  0156C8B3AE92A0F9F81A2CCF8380A040100A7042 *ja_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055690.iso
  E3E1880D029850EB576C4754F370838EB3384511 *ja_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055657.exe
  F9D499935C808D25542EE3B9DEC6CC908E170051 *ja_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048464.iso
  3361E74D2C5B505E4B423358B07419BE1B91A9A4 *ja_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048451.exe
  A40C4F0EF2ACC1C13624AE7300F1D0B2277E110A *ja_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051450.exe
  8E462BD0E7315105CE028C02B6DF9F8313CF079B *ja_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050229.exe
  7AB8B32DA8FBE2245B5523BBA3382EF3E7D13ADE *ko_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049016.exe
  D75D26431C067820EB2BB9045F5223AA6E32B939 *ko_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049001.exe
  0DED57CA55A08D437BB5C68A9084FF58E9362518 *ko_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048992.exe
  259FFCC92B3A3C9FB66A648EC796F1D05C5AEF70 *ko_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048978.exe
  1B9F2EF96230FD27B70AD706D26AD1E5E891D4E9 *ko_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055669.iso
  6CB333B6CC6F4186161725B0F6F6F54BFFD4C32F *ko_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055655.exe
  1679ABAF85E35DAA2A00FA869AF99524BBB9761C *ko_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055682.iso
  1197018ED11BCD5BBBA826508009354ACB15C30A *ko_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055666.exe
  6176D9871E800784BC41885CA9AD8F8BE9648D9D *ko_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048471.iso
  FAEDF6C1F7E61ED383AC2AA007C20D1AA6EC1B9B *ko_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048456.exe
  69020EE79E60CAAD388D7A8AFB565A25A405381C *ko_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051462.exe
  819E6F6B50213BA3DCAC279D06CA1C34FA38A7BF *ko_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050247.exe
  F4AE98EA67105056A4F90D472FAA4D63F7E1D126 *mu_agents_for_visual_studio_2017_x86_x64_test_agent_10049786.exe
  BA7C0F40EED8F8B174ADA77B92B1DF279C03DA77 *mu_agents_for_visual_studio_2017_x86_x64_test_controller_10049788.exe
  8E95442F9D9798CA9EA6E54A59A35986682AD489 *mu_build_tools_for_visual_studio_2017_x86_x64_10049789.exe
  40073EEE4A7D7425D7C270D28873C9F2B12C08A8 *mu_feedback_client_for_visual_studio_2017_x86_x64_10049785.exe
  F6F17031D4B5F05C2DE352F7B51B75D79A3E0796 *mu_visual_studio_enterprise_2017_x86_x64_10049783.exe
  8D678D27735018A99DC22DDB5412E4E6868991AE *mu_visual_studio_professional_2017_x86_x64_10049787.exe
  5D952F05A75A89B3C3A2DFAD0962361758FE917B *mu_visual_studio_test_professional_2017_x86_x64_10049791.exe
  5565CE85C4E9DC4DE85161CA7B66CE6F12ADE919 *pl_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049019.exe
  E16113ACB67BFF6C72541EDC7090295261FB3E6A *pl_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049008.exe
  BAD18497AE003C39438CD8E709F5E46FE7151D9F *pl_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051465.exe
  8C14820CC8D5DFEFFBB8239229D2C871824D6800 *pl_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050244.exe
  3962A46891358623C4E39C766EEA4260901F2D5C *pt_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049023.exe
  B5A1D2C673BAC06B241AD198D131B0FA7106BB3A *pt_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049005.exe
  844567D04EB6B31A6F5EE1E33BF7DF8C91C22AC3 *pt_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051463.exe
  66DEE583593EE4AAAB0C7314A6E8066E4F4151B2 *pt_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050248.exe
  7EDAA86B425BEC3ABE5BBB0BB93BEBD0D9040225 *ru_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049018.exe
  BC8E28616DE25E7DEF2D8E4E93A35BC84E9C4F8A *ru_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049003.exe
  8DE31459D840AA5A00A66687A7F8C5CCA9E21B2B *ru_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048988.exe
  90D9B5009F28441FF897E7DFC7D3B75A98349183 *ru_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048979.exe
  1E9651E7ACE74D8F6741340CF00B645352685D32 *ru_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055664.iso
  87344C7FB412E3284D65EB0D9AE758BE7CA1083C *ru_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055652.exe
  58FB1AEA2F1802D27ABEE1267923B8357E3B72F9 *ru_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055686.iso
  49233769C804F5ECE70E49913F2FA77306CA14C9 *ru_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055668.exe
  12EEAB8750A1AB58C38D6DADE13178D5B621C569 *ru_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048472.iso
  00F1DAB4BE11CD0A483D4BD558A152F5AAF2753E *ru_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048461.exe
  2564BBFBDD42825F6CD3EEB970AC480CE73ED3D8 *ru_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051460.exe
  0341E6EF020E67A8727D3DF382E69A12D0391E71 *ru_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050246.exe
  932FD2E4A6B9D58C586AA39AD33C3765FFD93247 *tr_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049025.exe
  ED517FC8FDC7A069ED1268162CC9220D2FFCFF63 *tr_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049006.exe
  41DC9D6970437FBAB3B209156CB0310BDA615DC4 *tr_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051466.exe
  78356E0B676A44A03F7F3797D70AB9E6FB13E235 *tr_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050249.exe
  
  File Name: cn_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049010.exe  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: 6F289EAEC833E4F8CA2195A693F7AFD13954DC51
  File Name: cn_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048993.exe  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: AE0D3F445CB7162E2C28CDB64233C09ECD7A4158
  File Name: cn_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048982.exe  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: 986E930C7304BF8950AE8CC99FE2906DA4D8E5B5
  File Name: cn_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048968.exe  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: 1CC6AF9BD884A978F9292FDA710E59F05118F55A
  File Name: cn_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055667.iso  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: 15051D1517B1897F816DC30542CC3CF367B5EBA4
  File Name: cn_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055643.exe  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: FFA9A25185BDEDA28943F1C618227D6F9BCF673F
  File Name: cn_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055674.iso  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: D80453D04F7127465A5D5757E704174BFBE3FAC4
  File Name: cn_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055658.exe  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: B14652828F2BA84EA7C440C50E2632CC0C634C94
  File Name: cn_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048467.iso  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: 44470190CAC7EC06B19F5483CD6D3C700F5E1D17
  File Name: cn_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048452.exe  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: 29F29D75B686476DCAD5651EE4BD5255BF3862ED
  File Name: cn_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051451.exe  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: 49DD8EDDE77297B7976DF8FA2310B887881C3663
  File Name: cn_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050233.exe  Languages: Chinese - Simplified  SHA1: 687706B06A50564B80E038490B873649E50FFE13
  File Name: cs_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049020.exe  Languages: Czech  SHA1: 9B1411C6721B0D6C5E32A3057E5CEFE2C187A57B
  File Name: cs_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049004.exe  Languages: Czech  SHA1: 015432BB7422CEEEFB1594CE3E62A55A7C43666C
  File Name: cs_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051464.exe  Languages: Czech  SHA1: 9DF65B3ACA3723FAE6FB3E1CF506DD0AB07C9481
  File Name: cs_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050243.exe  Languages: Czech  SHA1: BD26EA6DECDB27C774A027CCF23501A1A40F4124
  File Name: ct_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049012.exe  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: 02317A056FC2C020AD88067F44674764FCE365E4
  File Name: ct_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048996.exe  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: 11BAD38AA174C47CBA909027758C674AA95FFB19
  File Name: ct_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048990.exe  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: FCA6A0251AE58359404F46B3BC4112B0B03EA76E
  File Name: ct_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048971.exe  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: B4AA8E759AA7AD68F78FA012FE79919FF75AF9D6
  File Name: ct_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055638.iso  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: 3BC0C9042E0F3B05C2FC7D36CC1E1ED47E70F375
  File Name: ct_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055646.exe  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: 7161C494B243BABC3FEB5E2C764E644F626F725A
  File Name: ct_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055688.iso  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: E8068CF625B180C7896A472C235C9A9814F4FC5A
  File Name: ct_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055659.exe  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: 72D2A36BF7ACDAE38201B38E3704389D452A0C43
  File Name: ct_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048466.iso  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: B31FAF6CC6C79C1025AD44123054533152159679
  File Name: ct_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048455.exe  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: 1F4097EF604514FCA9F64D76A93C624ED608B9D0
  File Name: ct_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051452.exe  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: 419524284AA337DC624B502DE96F8A8BECC02425
  File Name: ct_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050236.exe  Languages: Chinese - Traditional  SHA1: 31D9FE0E45BD73A4CF0D8F64F251A9A3BA1F16F5
  File Name: de_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049013.exe  Languages: German  SHA1: 4C2E60AFB35F126A518F129CB12A4BD51A14BA34
  File Name: de_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048995.exe  Languages: German  SHA1: 84342E3A4FE350CA82C914A20ADB1C0490F786E9
  File Name: de_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049026.exe  Languages: German  SHA1: B2600F6730EEFB0FD41F1BA06F663462A0E2251B
  File Name: de_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048973.exe  Languages: German  SHA1: E83564FAE5A6E704C4DE65F54C5BDEE42D6C7BD1
  File Name: de_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055644.iso  Languages: German  SHA1: B8B9D2C3F5ECA401BA438DF2E54005CFF1D365F5
  File Name: de_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055647.exe  Languages: German  SHA1: 9C500EEFE8E0C6C1F0BFE0B3D6B3008A1780D661
  File Name: de_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055676.iso  Languages: German  SHA1: A4B5DCB60254515911118345BDA560B19FD56559
  File Name: de_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055660.exe  Languages: German  SHA1: 8F671AF4A960F0DFF4443BD72CB1FD34BE49114A
  File Name: de_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048468.iso  Languages: German  SHA1: 6CB9D7F909710750CE2B02B5478B37041576B679
  File Name: de_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048453.exe  Languages: German  SHA1: F215B241BD7F4D881C1EF61154A16846A5CDFD78
  File Name: de_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051457.exe  Languages: German  SHA1: 3673CF123269DD995391CC05D210FB71062A9FF8
  File Name: de_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050237.exe  Languages: German  SHA1: C78528D32B2240D9E95DE491F54CBFB4C44227AE
  File Name: en_intellitrace_standalone_collector_for_visual_studio_2017_x86_10049024.exe  Languages: English  SHA1: CC75B29B22A7F892C3C6D332B7A16F2B5C502018
  File Name: en_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049007.exe  Languages: English  SHA1: C4B9981A5545715A7262279151BB953D51698B52
  File Name: en_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048994.exe  Languages: English  SHA1: 6302831C0B121A920BBFF735167710B8A7C9F2E1
  File Name: en_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048981.exe  Languages: English  SHA1: 7FAD1D458AC09A36A8FC2CAFAD90E2666D9D0CB4
  File Name: en_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048964.exe  Languages: English  SHA1: B446F5FBC68CDFC5F443A52B9CEB07720574B9D6
  File Name: en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055626.iso  Languages: English  SHA1: C447E166B2A607AC4ABCAF1962C9573638E91BD5
  File Name: en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055645.exe  Languages: English  SHA1: 17CC9D25A3D08BCC4E84417D650E06D2DA3BF29A
  File Name: en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055672.iso  Languages: English  SHA1: 0E9794AE7369EAC957B87034F8F04685B2F8997E
  File Name: en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055656.exe  Languages: English  SHA1: 072294CE65415C65A370CE2A595161337F188700
  File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048463.iso  Languages: English  SHA1: 513C5AA602278111BB57031A5A2740F6B9169EEB
  File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048450.exe  Languages: English  SHA1: C8B4983AD0372DEAA0F10142C44763AB1933B30C
  File Name: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051449.exe  Languages: English  SHA1: 007064D974A55940838F19CD0B0E3AAF27CA06A7
  File Name: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050228.exe  Languages: English  SHA1: BA1F7E7CACE62F7C55AB948CD3B29ACC4E8E2329
  File Name: es_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049014.exe  Languages: Spanish  SHA1: 980AB217DEE70F5FB4011FC5AD807CB9149837AC
  File Name: es_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048997.exe  Languages: Spanish  SHA1: 27B58E796DE21ACD5BFAD75272F3BDBB0A1F102C
  File Name: es_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048985.exe  Languages: Spanish  SHA1: 20893123B8B79C36B05A8DDDDD95E89FEB051BBD
  File Name: es_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048972.exe  Languages: Spanish  SHA1: 03E433AB05E3542ADD9204A824A85B047493DA7D
  File Name: es_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055650.iso  Languages: Spanish  SHA1: 313B57F0E181D1B65CF95FA3839CFA238B8D69A1
  File Name: es_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055651.exe  Languages: Spanish  SHA1: F5D3782109AF7C983562EB46EF9EDC7E67437E84
  File Name: es_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055681.iso  Languages: Spanish  SHA1: E78BEB3CE6EA26B6E0720C11DBF210F997E16507
  File Name: es_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055661.exe  Languages: Spanish  SHA1: 1200F5B138E6D26661DEAD5D3A95A764CDDDA9CF
  File Name: es_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048469.iso  Languages: Spanish  SHA1: BCC1FC8D66F29423C37DB8CF1511BDFC639234B8
  File Name: es_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048457.exe  Languages: Spanish  SHA1: F1ADBCC96DA4FCB60C8BBB7F3A5DFD4434038031
  File Name: es_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051458.exe  Languages: Spanish  SHA1: 0F9E0F566011F5E6644DC764E0D45DE31B5CEF40
  File Name: es_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050239.exe  Languages: Spanish  SHA1: 0441A96645E0E75451F8D53539831918FE594283
  File Name: fr_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049015.exe  Languages: French  SHA1: 8C44CEA9247236DE01154A736ABCE15D7C0C914D
  File Name: fr_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048999.exe  Languages: French  SHA1: AE87A3ED63BBDA5DF99B76F49E328E36EC68F1A2
  File Name: fr_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048989.exe  Languages: French  SHA1: 6707D8D5E94BE37C11887941F3B9399A6007FA6B
  File Name: fr_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048976.exe  Languages: French  SHA1: DFC7615B1E11B5483F836B090BFC7FCCF5E9A500
  File Name: fr_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055678.iso  Languages: French  SHA1: 2A47D733410563396E783B98953306EFEE8134FE
  File Name: fr_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055653.exe  Languages: French  SHA1: 3F83C6EC34630971CE1FA8DC21269B3F46DB7D2D
  File Name: fr_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055677.iso  Languages: French  SHA1: E47FF42051725B6C6ACD0318BBA4AAB791DEA588
  File Name: fr_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055663.exe  Languages: French  SHA1: 718DE561D4606D2F9D02C9BA74422796EACA1FFC
  File Name: fr_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048470.iso  Languages: French  SHA1: ED11594EFC6C911ACE353E3063888BDE705D9B83
  File Name: fr_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048459.exe  Languages: French  SHA1: 623741B82BC50BBDCC0ABE2DA8C552A5FDAC6B12
  File Name: fr_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051459.exe  Languages: French  SHA1: C69473E0846A87C38357FBF59CA3B624BD28B796
  File Name: fr_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050242.exe  Languages: French  SHA1: A275FCFDB2DA95C3A4FC55BD17999C27810CA910
  File Name: it_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049021.exe  Languages: Italian  SHA1: 600A8416F3CF193185254816DD6661692112D9BE
  File Name: it_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049002.exe  Languages: Italian  SHA1: AC9F2E9290A212D5C101E5C9C178F70D2D4C3CEE
  File Name: it_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048983.exe  Languages: Italian  SHA1: F7ADA3ECE278CBB033A4DDEEB3C082A3B7DCC3A3
  File Name: it_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048974.exe  Languages: Italian  SHA1: 21740BF346D6522313A4553E6319B18EDBCA32CA
  File Name: it_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055662.iso  Languages: Italian  SHA1: BB51904D3477A36B9AAE5F9BB072C12A88091D2B
  File Name: it_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055649.exe  Languages: Italian  SHA1: B03BB6747ABA8805364949D32EB0BB2AFD3DF4EF
  File Name: it_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055683.iso  Languages: Italian  SHA1: 30B3E6DB4AA4A0C70EAD064DC14BC322802EBDF7
  File Name: it_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055665.exe  Languages: Italian  SHA1: 0ED5BF53E022A69AADC55297227F6E3F80734EC4
  File Name: it_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048473.iso  Languages: Italian  SHA1: 0A8B113914031C9FDF30EFD26149CF2B501A1DC5
  File Name: it_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048460.exe  Languages: Italian  SHA1: 114D852BE4396731473DE9B900DFA39283CD9A8F
  File Name: it_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051461.exe  Languages: Italian  SHA1: 3C567449DE9BF26E9291127759B268BDB0575EC8
  File Name: it_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050245.exe  Languages: Italian  SHA1: B176CBFDC5FE5F0B4ADBEEF19DB1ECE5CDC4763F
  File Name: ja_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049009.exe  Languages: Japanese  SHA1: 9C44558A5F9ED0F2B4B9B945DD4BCBFC8F58115D
  File Name: ja_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048991.exe  Languages: Japanese  SHA1: 96AE3BFD331918E481A0F82AC0816EC673E0C273
  File Name: ja_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048980.exe  Languages: Japanese  SHA1: 78AB3471A8782E59DFB470DA54A5C0288614E301
  File Name: ja_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048969.exe  Languages: Japanese  SHA1: BA558EC2A8427B90352F8A1F1EE9738FC11A79A1
  File Name: ja_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055627.iso  Languages: Japanese  SHA1: 08C0E58355D3881A7515BFDE225889B6E3D61102
  File Name: ja_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055642.exe  Languages: Japanese  SHA1: E09E1AF17510F4F64376A808AA9A9A3F32A16D4E
  File Name: ja_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055690.iso  Languages: Japanese  SHA1: 0156C8B3AE92A0F9F81A2CCF8380A040100A7042
  File Name: ja_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055657.exe  Languages: Japanese  SHA1: E3E1880D029850EB576C4754F370838EB3384511
  File Name: ja_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048464.iso  Languages: Japanese  SHA1: F9D499935C808D25542EE3B9DEC6CC908E170051
  File Name: ja_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048451.exe  Languages: Japanese  SHA1: 3361E74D2C5B505E4B423358B07419BE1B91A9A4
  File Name: ja_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051450.exe  Languages: Japanese  SHA1: A40C4F0EF2ACC1C13624AE7300F1D0B2277E110A
  File Name: ja_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050229.exe  Languages: Japanese  SHA1: 8E462BD0E7315105CE028C02B6DF9F8313CF079B
  File Name: ko_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049016.exe  Languages: Korean  SHA1: 7AB8B32DA8FBE2245B5523BBA3382EF3E7D13ADE
  File Name: ko_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049001.exe  Languages: Korean  SHA1: D75D26431C067820EB2BB9045F5223AA6E32B939
  File Name: ko_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048992.exe  Languages: Korean  SHA1: 0DED57CA55A08D437BB5C68A9084FF58E9362518
  File Name: ko_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048978.exe  Languages: Korean  SHA1: 259FFCC92B3A3C9FB66A648EC796F1D05C5AEF70
  File Name: ko_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055669.iso  Languages: Korean  SHA1: 1B9F2EF96230FD27B70AD706D26AD1E5E891D4E9
  File Name: ko_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055655.exe  Languages: Korean  SHA1: 6CB333B6CC6F4186161725B0F6F6F54BFFD4C32F
  File Name: ko_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055682.iso  Languages: Korean  SHA1: 1679ABAF85E35DAA2A00FA869AF99524BBB9761C
  File Name: ko_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055666.exe  Languages: Korean  SHA1: 1197018ED11BCD5BBBA826508009354ACB15C30A
  File Name: ko_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048471.iso  Languages: Korean  SHA1: 6176D9871E800784BC41885CA9AD8F8BE9648D9D
  File Name: ko_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048456.exe  Languages: Korean  SHA1: FAEDF6C1F7E61ED383AC2AA007C20D1AA6EC1B9B
  File Name: ko_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051462.exe  Languages: Korean  SHA1: 69020EE79E60CAAD388D7A8AFB565A25A405381C
  File Name: ko_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050247.exe  Languages: Korean  SHA1: 819E6F6B50213BA3DCAC279D06CA1C34FA38A7BF
  File Name: mu_agents_for_visual_studio_2017_x86_x64_test_agent_10049786.exe  Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified  SHA1: F4AE98EA67105056A4F90D472FAA4D63F7E1D126
  File Name: mu_agents_for_visual_studio_2017_x86_x64_test_controller_10049788.exe  Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified  SHA1: BA7C0F40EED8F8B174ADA77B92B1DF279C03DA77
  File Name: mu_build_tools_for_visual_studio_2017_x86_x64_10049789.exe  Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified  SHA1: 8E95442F9D9798CA9EA6E54A59A35986682AD489
  File Name: mu_feedback_client_for_visual_studio_2017_x86_x64_10049785.exe  Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified  SHA1: 40073EEE4A7D7425D7C270D28873C9F2B12C08A8
  File Name: mu_visual_studio_enterprise_2017_x86_x64_10049783.exe  Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified  SHA1: F6F17031D4B5F05C2DE352F7B51B75D79A3E0796
  File Name: mu_visual_studio_professional_2017_x86_x64_10049787.exe  Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified  SHA1: 8D678D27735018A99DC22DDB5412E4E6868991AE
  File Name: mu_visual_studio_test_professional_2017_x86_x64_10049791.exe  Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified  SHA1: 5D952F05A75A89B3C3A2DFAD0962361758FE917B
  File Name: pl_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049019.exe  Languages: Polish  SHA1: 5565CE85C4E9DC4DE85161CA7B66CE6F12ADE919
  File Name: pl_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049008.exe  Languages: Polish  SHA1: E16113ACB67BFF6C72541EDC7090295261FB3E6A
  File Name: pl_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051465.exe  Languages: Polish  SHA1: BAD18497AE003C39438CD8E709F5E46FE7151D9F
  File Name: pl_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050244.exe  Languages: Polish  SHA1: 8C14820CC8D5DFEFFBB8239229D2C871824D6800
  File Name: pt_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049023.exe  Languages: Portuguese-Brazil  SHA1: 3962A46891358623C4E39C766EEA4260901F2D5C
  File Name: pt_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049005.exe  Languages: Portuguese-Brazil  SHA1: B5A1D2C673BAC06B241AD198D131B0FA7106BB3A
  File Name: pt_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051463.exe  Languages: Portuguese-Brazil  SHA1: 844567D04EB6B31A6F5EE1E33BF7DF8C91C22AC3
  File Name: pt_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050248.exe  Languages: Portuguese-Brazil  SHA1: 66DEE583593EE4AAAB0C7314A6E8066E4F4151B2
  File Name: ru_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049018.exe  Languages: Russian  SHA1: 7EDAA86B425BEC3ABE5BBB0BB93BEBD0D9040225
  File Name: ru_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049003.exe  Languages: Russian  SHA1: BC8E28616DE25E7DEF2D8E4E93A35BC84E9C4F8A
  File Name: ru_remote_tools_for_visual_studio_2017_x64_10048988.exe  Languages: Russian  SHA1: 8DE31459D840AA5A00A66687A7F8C5CCA9E21B2B
  File Name: ru_remote_tools_for_visual_studio_2017_x86_10048979.exe  Languages: Russian  SHA1: 90D9B5009F28441FF897E7DFC7D3B75A98349183
  File Name: ru_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055664.iso  Languages: Russian  SHA1: 1E9651E7ACE74D8F6741340CF00B645352685D32
  File Name: ru_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055652.exe  Languages: Russian  SHA1: 87344C7FB412E3284D65EB0D9AE758BE7CA1083C
  File Name: ru_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055686.iso  Languages: Russian  SHA1: 58FB1AEA2F1802D27ABEE1267923B8357E3B72F9
  File Name: ru_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055668.exe  Languages: Russian  SHA1: 49233769C804F5ECE70E49913F2FA77306CA14C9
  File Name: ru_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048472.iso  Languages: Russian  SHA1: 12EEAB8750A1AB58C38D6DADE13178D5B621C569
  File Name: ru_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048461.exe  Languages: Russian  SHA1: 00F1DAB4BE11CD0A483D4BD558A152F5AAF2753E
  File Name: ru_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051460.exe  Languages: Russian  SHA1: 2564BBFBDD42825F6CD3EEB970AC480CE73ED3D8
  File Name: ru_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050246.exe  Languages: Russian  SHA1: 0341E6EF020E67A8727D3DF382E69A12D0391E71
  File Name: tr_performance_tools_for_visual_studio_2017_x64_10049025.exe  Languages: Turkish  SHA1: 932FD2E4A6B9D58C586AA39AD33C3765FFD93247
  File Name: tr_performance_tools_for_visual_studio_2017_x86_10049006.exe  Languages: Turkish  SHA1: ED517FC8FDC7A069ED1268162CC9220D2FFCFF63
  File Name: tr_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051466.exe  Languages: Turkish  SHA1: 41DC9D6970437FBAB3B209156CB0310BDA615DC4
  File Name: tr_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050249.exe  Languages: Turkish  SHA1: 78356E0B676A44A03F7F3797D70AB9E6FB13E235
   
  hoitm, Tran Nguyen Ngoc TungMinami đã cám ơn bài viết này.
 4. Cao Minh

  Cao Minh Quản lý ThuvienSOFT Ban quản trị

  Bài viết:
  1,302
  Được cám ơn:
  9,549
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Visual Studio 2017 Enterprise & Professional
  Mã:
  Enterprise: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
  Professional: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
  Keys are generic ones. These are the same from MSDN account.
  Product Key  : -6Q8QF
  Validity  : Valid
  Product ID  : 00369-90000-00000-AA703
  Advanced ID  : XXXXX-03699-000-000000-00-1032-9200.0000-0672017
  Activation ID  : 95307fc8-1157-41f8-b551-42fa41a39374
  Edition Type  : Enterprise
  Description  : Error - ActivationID Not found
  Edition ID  : X20-84293
  Key Type  : Retail
  EULA    : Retail
  Crypto ID  :
  
  
  Product Key  : -G3CDH
  Validity  : Valid
  Product ID  : 00370-10000-00000-AA403
  Advanced ID  : XXXXX-03701-000-000000-00-1032-9200.0000-0672017
  Activation ID  : 0a7b3f9e-0fae-4c96-a068-6ee42832477d
  Edition Type  : Professional
  Description  : Error - ActivationID Not found
  Edition ID  : X20-84301
  Key Type  : Retail
  EULA    : Retail
  Crypto ID  :
   
  hoitm, Tran Nguyen Ngoc Tung, Minami1 bạn khác đã cám ơn bài viết này.
 5. vu hoang duc

  vu hoang duc Thành Viên

  Bài viết:
  10
  Được cám ơn:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Cảm ơn bạn
   
  Tran Nguyen Ngoc Tung đã cám ơn bài viết này.
 6. Minami

  Minami Thành Viên

  Bài viết:
  10
  Được cám ơn:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Cảm ơn bạn!
   
  Tran Nguyen Ngoc Tung đã cám ơn bài viết này.
 7. Tran Nguyen Ngoc Tung

  Tran Nguyen Ngoc Tung Thành Viên

  Bài viết:
  1
  Được cám ơn:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cám ơn bạn nhìu nha1
   
 8. pham dang

  pham dang Thành Viên

  Bài viết:
  5
  Được cám ơn:
  0
  Giới tính:
  Nam
  cảm ơn bạn
   
 9. hoitm

  hoitm Thành Viên

  Bài viết:
  3
  Được cám ơn:
  0
  Cám ơn nhé. tải về cài và trải nghiệm thôi.
   

Chia sẻ trang này