Rosetta Stone TOTALe 5.0.37/5.0.13 + Language Packs mới!

Thảo luận trong 'Tiện ích - Học tập' bắt đầu bởi kuro97, 10/10/15.

  Rosetta Stone TOTALe 5.0.37/5.0.13 + Language Packs mới!

  Rosetta Stone TOTALe 5.0.37/5.0.13 + Language Packs mới!

  15/1/16 | 24,239 | 66
 1. kuro97

  kuro97 Make life better! Ban quản trị

  Bài viết:
  181
  Được cám ơn:
  547
  Giới tính:
  Nam
  Rosetta Stone là bộ phần mềm giúp học ngoại ngữ nổi tiếng và hiệu quả nhất hiện nay. Bằng việc thay thế hoàn toàn giáo trình giảng dạy kiểu truyền thống bằng phương pháp giảng dạy mới trực quan và chuyên nghiệp hơn với hình ảnh và âm thanh sinh động, RS đã tạo ra một phương pháp học ngoại ngữ mới dễ tiếp thu hơn cho mọi đối tượng. RS được công nhận bởi các tổ chức lớn như NASA và được đưa vào giáo trình giảng dạy tại nhiều trường học danh tiếng trên thế giới, vì vậy không lý do gì bạn có thể bỏ qua bộ phần mềm hữu ích này!

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Có gì mới trên bản 5:
  Download:
  - Bộ cài (Windows):
  - Cờ rắc v5.0.37:
  - Bộ cài kèm Cờ rắc:
  ** Pass (Nếu có): thuviensoft.net
  - Language Pack:
  *** Setup ngôn ngữ kiểu setup: http://support.rosettastone.com/en/...-Stone-Version-4-TOTALe-without-a-CDROM-drive
  English (American) - Level 1-5
  http://downloads.rosettastone.com/ENG_S5_PE_WIN/SK-ENG-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r3.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ENG_S5_PE_WIN/SK-ENG-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r3.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ESP_S5_PE_WIN/SK-ESP-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5.rsd
  Update Spanish (Latin America) - Level 4,5 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ESP-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5/SK-ESP-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ESP-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5/SK-ESP-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Russian - Level 1-5

  http://downloads.rosettastone.com/RUS_S5_PE_WIN/SK-RUS-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r4.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/RUS_S5_PE_WIN/SK-RUS-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r4.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/RUS_S5_PE_WIN/SK-RUS-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r4.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/RUS_S5_PE_WIN/SK-RUS-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r4.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/RUS_S5_PE_WIN/SK-RUS-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r4.rsd
  Update Russian - Level 1 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-RUS-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r4/SK-RUS-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Arabic - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/ARA_S3_PE_WIN/SK-ARA-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ARA_S3_PE_WIN/SK-ARA-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ARA_S3_PE_WIN/SK-ARA-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Update Arabic - Level 1-3 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ARA-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-ARA-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ARA-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ARA-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ARA-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ARA-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chinese - Level 1-5

  http://downloads.rosettastone.com/CHI_S5_PE_WIN/SK-CHI-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r11.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/CHI_S5_PE_WIN/SK-CHI-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r11.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/CHI_S5_PE_WIN/SK-CHI-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r11.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/CHI_S5_PE_WIN/SK-CHI-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r11.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/CHI_S5_PE_WIN/SK-CHI-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r11.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dutch - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/NED_S3_PE_WIN/SK-NED-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/NED_S3_PE_WIN/SK-NED-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/NED_S3_PE_WIN/SK-NED-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Update Dutch - Level 1-3 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-NED-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-NED-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-NED-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-NED-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-NED-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-NED-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Persian (Farsi) - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/FAR_S3_PE_WIN/SK-FAR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r3.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/FAR_S3_PE_WIN/SK-FAR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/FAR_S3_PE_WIN/SK-FAR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Update Persian (Farsi) - Level 1-3 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-FAR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r3/SK-FAR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-FAR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-FAR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-FAR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-FAR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Filipino - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/TGL_S3_PE_WIN/SK-TGL-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/TGL_S3_PE_WIN/SK-TGL-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/TGL_S3_PE_WIN/SK-TGL-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Greek - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/GRK_S3_PE_WIN/SK-GRK-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/GRK_S3_PE_WIN/SK-GRK-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/GRK_S3_PE_WIN/SK-GRK-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hebrew - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/HEB_S3_PE_WIN/SK-HEB-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r3.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/HEB_S3_PE_WIN/SK-HEB-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/HEB_S3_PE_WIN/SK-HEB-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Hindi - Level 1-3
  http://downloads.rosettastone.com/HIN_S3_PE_WIN/SK-HIN-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r3.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/HIN_S3_PE_WIN/SK-HIN-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/HIN_S3_PE_WIN/SK-HIN-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Irish - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/GLE_S3_PE_WIN/SK-GLE-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/GLE_S3_PE_WIN/SK-GLE-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/GLE_S3_PE_WIN/SK-GLE-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5.rsd
  Update Irish - Level 1-3 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-GLE-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5/SK-GLE-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-GLE-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5/SK-GLE-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-GLE-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5/SK-GLE-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Japanese - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/JPN_S3_PE_WIN/SK-JPN-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/JPN_S3_PE_WIN/SK-JPN-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/JPN_S3_PE_WIN/SK-JPN-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd http://downloads.rosettastone.com/ENG_S5_PE_WIN/SK-ENG-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r3.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ENG_S5_PE_WIN/SK-ENG-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r3.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ENG_S5_PE_WIN/SK-ENG-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r3.rsd
  Update - English (American) Level 4-5 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ENG-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r3/SK-ENG-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ENG-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r3/SK-ENG-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  English (British) - Level 1-5

  http://downloads.rosettastone.com/EBR_S5_PE_WIN/SK-EBR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/EBR_S5_PE_WIN/SK-EBR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/EBR_S5_PE_WIN/SK-EBR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/EBR_S5_PE_WIN/SK-EBR-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/EBR_S5_PE_WIN/SK-EBR-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  Update English (British) - Level 1-5 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-EBR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r1/SK-EBR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-EBR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r1/SK-EBR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-EBR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r1/SK-EBR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-EBR-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-EBR-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-EBR-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-EBR-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  French - Level 1-5

  http://downloads.rosettastone.com/FRA_S5_PE_WIN/SK-FRA-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/FRA_S5_PE_WIN/SK-FRA-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/FRA_S5_PE_WIN/SK-FRA-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/FRA_S5_PE_WIN/SK-FRA-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/FRA_S5_PE_WIN/SK-FRA-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Update - French Level 1-5 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-FRA-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-FRA-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-FRA-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-FRA-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-FRA-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-FRA-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-FRA-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-FRA-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-FRA-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-FRA-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  German - Level 1-5

  http://downloads.rosettastone.com/DEU_S5_PE_WIN/SK-DEU-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/DEU_S5_PE_WIN/SK-DEU-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/DEU_S5_PE_WIN/SK-DEU-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/DEU_S5_PE_WIN/SK-DEU-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/DEU_S5_PE_WIN/SK-DEU-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Update German - Level 1-5 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-DEU-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-DEU-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-DEU-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-DEU-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-DEU-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-DEU-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-DEU-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-DEU-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-DEU-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-DEU-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Italian - Level 1-5

  http://downloads.rosettastone.com/ITA_S5_PE_WIN/SK-ITA-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ITA_S5_PE_WIN/SK-ITA-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ITA_S5_PE_WIN/SK-ITA-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ITA_S5_PE_WIN/SK-ITA-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ITA_S5_PE_WIN/SK-ITA-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Update Italian - Level 1-5 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ITA-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-ITA-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ITA-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ITA-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ITA-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ITA-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ITA-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ITA-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ITA-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ITA-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Spanish (Spain) - Level 1-5

  http://downloads.rosettastone.com/ESC_S5_PE_WIN/SK-ESC-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ESC_S5_PE_WIN/SK-ESC-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ESC_S5_PE_WIN/SK-ESC-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ESC_S5_PE_WIN/SK-ESC-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ESC_S5_PE_WIN/SK-ESC-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Update Spanish (Spain) - Level 1-5 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ESC-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-ESC-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ESC-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ESC-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ESC-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ESC-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ESC-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ESC-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-ESC-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-ESC-L5-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Spanish (Latin America) - Level 1-5

  http://downloads.rosettastone.com/ESP_S5_PE_WIN/SK-ESP-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ESP_S5_PE_WIN/SK-ESP-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ESP_S5_PE_WIN/SK-ESP-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/ESP_S5_PE_WIN/SK-ESP-L4-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5.rsd
  Update Japanese - Level 1-3 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-JPN-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5/SK-JPN-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-JPN-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-JPN-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-JPN-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-JPN-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Korean - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/KOR_S3_PE_WIN/SK-KOR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/KOR_S3_PE_WIN/SK-KOR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/KOR_S3_PE_WIN/SK-KOR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Polish - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/POL_S3_PE_WIN/SK-POL-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/POL_S3_PE_WIN/SK-POL-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/POL_S3_PE_WIN/SK-POL-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Portuguese (Brazil) - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/POR_S3_PE_WIN/SK-POR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/POR_S3_PE_WIN/SK-POR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/POR_S3_PE_WIN/SK-POR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Swedish - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/SVE_S3_PE_WIN/SK-SVE-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/SVE_S3_PE_WIN/SK-SVE-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/SVE_S3_PE_WIN/SK-SVE-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Update Swedish - Level 1-3 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-SVE-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-SVE-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-SVE-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-SVE-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-SVE-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-SVE-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Turkish - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/TUR_S3_PE_WIN/SK-TUR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/TUR_S3_PE_WIN/SK-TUR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/TUR_S3_PE_WIN/SK-TUR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1.rsd
  Update Turkish - Level 1-3 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-TUR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r2/SK-TUR-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-TUR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-TUR-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-TUR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.2.r1/SK-TUR-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vietnamese - Level 1-3

  http://downloads.rosettastone.com/VIE_S3_PE_WIN/SK-VIE-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/VIE_S3_PE_WIN/SK-VIE-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5.rsd
  http://downloads.rosettastone.com/VIE_S3_PE_WIN/SK-VIE-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5.rsd
  Update Vietnamese - Level 1-3 v3.7.6.2 r10
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-VIE-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5/SK-VIE-L1-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-VIE-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5/SK-VIE-L2-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  http://resources.rosettastone.com/rs3/updates/content/SK-VIE-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.5.3.r5/SK-VIE-L3-NA-PE-NA-NA-Y-3.7.6.2.r10.rsd
  - Language Pack link Fshare:
  Hướng dẫn cài đặt: http://www.fshare.vn/file/2KHFDCBBCJE4
  ** Hướng dẫn cài file *.rsd từ trang chủ:
  VIDEO HƯỚNG DẪN
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/1/16
  Angelthth, Gumball, robotcon154 bạn khác đã cám ơn bài viết này.
 2. kuro97

  kuro97 Make life better! Ban quản trị

  Bài viết:
  181
  Được cám ơn:
  547
  Giới tính:
  Nam
  Update v5.0.37 :)
   
  trungdungccm5 đã cám ơn bài viết này.
 3. MaiMoon

  MaiMoon Thành Viên

  Bài viết:
  7
  Được cám ơn:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Cám ơn đã chia sẻ :)
  Đúng lúc đang cần nữa...
   
 4. TTNT

  TTNT Thành Viên

  Bài viết:
  4
  Được cám ơn:
  2
  có link khác k ạ. baidu tai k đc
   
 5. kuro97

  kuro97 Make life better! Ban quản trị

  Bài viết:
  181
  Được cám ơn:
  547
  Giới tính:
  Nam
  Ngôn ngữ nào mình up :)
   
 6. TTNT

  TTNT Thành Viên

  Bài viết:
  4
  Được cám ơn:
  2
  tieng pháp vói anh mỹ, có cái nào nhanh k ạ, fshare lâu quá, với tải tất cả L1 L2 L3.... hay sao ạ
   
  coder5115 đã cám ơn bài viết này.
 7. kuro97

  kuro97 Make life better! Ban quản trị

  Bài viết:
  181
  Được cám ơn:
  547
  Giới tính:
  Nam
  Học level nào tải cái đó thôi bạn :)
  Đã update link torrent cho bạn, học lang nào tải lang nấy nha :)
   
  coder5115 đã cám ơn bài viết này.
 8. TTNT

  TTNT Thành Viên

  Bài viết:
  4
  Được cám ơn:
  2
  link torrent lỗi rồi!!!!
   
  coder5115 đã cám ơn bài viết này.
 9. Vu cat khanh

  Vu cat khanh Thành Viên

  Bài viết:
  4
  Được cám ơn:
  3
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]
   
  coder5115 đã cám ơn bài viết này.
 10. kuro97

  kuro97 Make life better! Ban quản trị

  Bài viết:
  181
  Được cám ơn:
  547
  Giới tính:
  Nam
  Bạn cài đặt lỗi, coi lại quy trình nha. Cho mình hỏi thêm bạn tải level 1 của nước nào và tải link nào?
   
  Vu cat khanh đã cám ơn bài viết này.
 11. Vu cat khanh

  Vu cat khanh Thành Viên

  Bài viết:
  4
  Được cám ơn:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Cho mình link level English(US) với update của US luôn nhé
   
  coder5115 đã cám ơn bài viết này.
 12. Vu cat khanh

  Vu cat khanh Thành Viên

  Bài viết:
  4
  Được cám ơn:
  3
  Giới tính:
  Nam
  US hay UK đều thế cả bạn ơi
  link Fshare nhé
  tiện thể bạn kiểm tra update của US chỉ có level 4 5 thôi
   
  nemci đã cám ơn bài viết này.
 13. Vu cat khanh

  Vu cat khanh Thành Viên

  Bài viết:
  4
  Được cám ơn:
  3
  Giới tính:
  Nam
  ok roi
  tks
   
 14. kuro97

  kuro97 Make life better! Ban quản trị

  Bài viết:
  181
  Được cám ơn:
  547
  Giới tính:
  Nam
  Update chỉ có LV4, 5 cho US bạn, một số ngôn ngữ ko có luôn kìa :))
   
 15. luckystar

  luckystar Thành Viên

  Bài viết:
  1
  Được cám ơn:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Mình download về rồi nhưng không thấy file cài Rosetta Stone .exe, hướng dẫn mình với! Thanks
   
 16. kuro97

  kuro97 Make life better! Ban quản trị

  Bài viết:
  181
  Được cám ơn:
  547
  Giới tính:
  Nam
  File tương tự như setup cũng dc coi là file setup đó bạn :))
   
 17. baocon081092

  baocon081092 Thành Viên

  Bài viết:
  1
  Được cám ơn:
  0
  Giới tính:
  Nam
  kuro97 bạn cho mình xin file settup được không. mình đang cần chương trình này để học, sao mình download về không thấy file settup
   
 18. thangkho

  thangkho Thành Viên

  Bài viết:
  1
  Được cám ơn:
  0
  Giới tính:
  Nam
  bạn ơi có ngôn ngữ window tiếng Hàn cho mình xin link với , ở Baidu không có tài khoản không tải được , thanks
   
 19. vivianvo921

  vivianvo921 Thành Viên

  Bài viết:
  1
  Được cám ơn:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  sao mình extract files bị lỗi vậy bạn
  [​IMG]
   
 20. kuro97

  kuro97 Make life better! Ban quản trị

  Bài viết:
  181
  Được cám ơn:
  547
  Giới tính:
  Nam
  Thử 7-zip đi bạn, mình bt mà?
   

Chia sẻ trang này